How to order

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

þ สั่งซื้อสินค้าโดยคลิกที่ปุ่มซื้อสินค้า

þ ตรวจสอบรายการและชำระเงิน

þ กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

þ ยืนยันการชำระเงินและรายละเอียดการสั่งซื้อ

þ รอรับสินค้าจากเรา

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

 วิธีจัดส่งสินค้า

þ หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เราจะทำการจัดส่งสินค้าโดยบริษัทขนส่งที่ลูกค้าเลือก

þ สินค้าลงทะเบียนจะถึงลูกค้าประมาณ 5-7 วัน

þ สินค้า EMS และ KERRY จะถึงลูกค้าประมาณ 2-3 วัน

" " " " " " " " " " " " " " " " " " "

 

 

 

Visitors: 3,371